Choď na obsah Choď na menu
 


Vitajte na stránke Miestneho odboru Matice slovenskej vo Valči, okres Martin.
Činnosť bola obnovená členskou schôdzou dňa 10. 04. 2011 

 

MATICA SLOVENSKÁ V NÁRODNÝCH DEJINÁCH

    Dňa 4. augusta 1863 slovenskí vzdelanci zhromaždení v Martine položili „Pomník minulosti a základ

budúcnosti“ založili Maticu slovenskú (MS). Ich čin bol historický a nadlho ovplyvnil dejiny Slovákov.

Zavŕšil niekoľko desaťročné snaženie národných buditeľov od Kollára a Šafárika, revolučných štúrovcov

i  kultúrnych dejateľov šesťdesiatych rokov 19. storočia o vybudovanie celonárodnej inštitúcie.

Matica slovenská sa stala prvou a  nadlho aj jedinou celonárodnou kultúrnou organizáciou, ktorá Slovákom

nahrádzala takmer všetko. Plnila úlohy neexistujúcej národnej akadémie, vydavateľstva, osvetového ústredia,

umeleckých zväzov, knižnice, archívu, múzea, národne - reprezentatívnej organizácie.  V každej dobe dávala

Slovákom to, čo bolo najpotrebnejšie pre ich kultúrny i národný rozvoj.

V minulosti bola a  je i  v  súčasnosti legendárnou „národnou svetlicou“, ktorá svieti národu vedou i umením.

Po celý čas existencie združovala okolo seba priaznivcov, činovníkov i národných dejateľov, ktorí obetavo

pracovali a  pracujú na národa roli dedičnej, v službách slovenského ľudu na jeho kultúrnom, mravnom i 

sociálnom povznesení.

 

 

 

 

 

Fotoalbum

Valčan v domove dôchodcov

Datum: 28. 1. 2014
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Hodové slávnosti v Cíferi

Datum: 29. 9. 2013
Fotografií: 22
Zložiek: 0

Rozsutec

Datum: 13. 9. 2013
Fotografií: 16
Zložiek: 0

Valčianske melódie 2013

Datum: 24. 7. 2013
Fotografií: 5
Zložiek: 0

Trenčín, Dežerice 2013

Datum: 22. 5. 2013
Fotografií: 12
Zložiek: 0

Spoznávajme rodákov

Datum: 1. 5. 2013
Fotografií: 8
Zložiek: 0

Cífer, Smolenice, Bradlo

Datum: 26. 10. 2012
Fotografií: 15
Zložiek: 0

výstava ovocia, zeleniny akvetov

Datum: 23. 10. 2012
Fotografií: 9
Zložiek: 0

760. výročie Valče

Datum: 23. 7. 2012
Fotografií: 20
Zložiek: 0

Oprava hrobov

Datum: 16. 7. 2012
Fotografií: 6
Zložiek: 0

Fitness má 1 rok!

Datum: 5. 7. 2012
Fotografií: 24
Zložiek: 0

Jánska vatra 2012

Datum: 24. 6. 2012
Fotografií: 23
Zložiek: 0

kurz paličkovania

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 5
Zložiek: 1

Výstva tvorby remeselníkov z Valče

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 3
Zložiek: 1

Opekanie pri potoku

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 11
Zložiek: 1

členska schôdza 26 06 2011

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 16
Zložiek: 1

MS exkurzia v Martine

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 1
Zložiek: 1

Májové spevy

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 5
Zložiek: 1

Valné zhromaždenie apríl 2011

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 4
Zložiek: 1

Uhrovec - tématický výlet 2011

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 4
Zložiek: 1

Deň matiek 2011

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 1
Zložiek: 1

Uhrovec máj 2011

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 10
Zložiek: 1

150 rokov narodenia doktora Cvikotu

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 4
Zložiek: 1

dežerická cifrovačka

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 5
Zložiek: 1

Jánska vatra na Hrádku

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 6
Zložiek: 1

Zumbáčky

Datum: 4. 1. 2012
Fotografií: 14
Zložiek: 1